Åke Lernmark prisas för sina epokgörande insatser för barn med typ 1-diabetes

0
3
Svenska Läkaresällskapet belönar seniorprofessor Åke Lernmark vid Lunds universitet med Oscar Medins pris och 25 000 kronor.

Åke Lernmark inledde sin forskarkarriär inom typ 1-diabetes på 1970-talet.

Han är bland annat ansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien och TrialNet där han studerat varför vissa barn får typ 1-diabetes och inte andra.

Hur känns det att få ta emot den här utmärkelsen?

– Det var oväntat men kändes mycket hedrande, säger han.

Av motiveringen framgår att Åke Lernmark belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av de bakomliggande mekanismerna vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar och mekanismer vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.

På vilket sätt har din forskning påverkat barn som får typ 1-diabetes?

– Det har påverkat livet för de barn födda i Skåne som blev forskningspersoner i DiPiS eller TEDDY studierna eftersom det blev möjligt att förutsäga vilka barn som skulle få typ 1 diabetes eller celiaki. Ett svårt insjuknande kunde förhindras. För de 1000 barn om året i Sverige som får diabetes har en säker diagnos av autoimmun (typ 1) diabetes blivit möjlig.

Vad har du för spännande forskningsprojekt på gång just nu?

– Nya metoder att analysera våra gener har gjort det möjligt att dyka djupt i de gener som styr risken för att betacellerna attackeras av det egna immunsystemet.  Denna kunskap tillsammans med TEDDY studiens analys av omgivningsfaktorer har resulterat i forskningsprojekt på virusinfektioner hos barn som vi bara kunde drömma om för några år sedan.

Sara Liedholm

https://www.medicin.lu.se/article/ake-lernmark-prisas-for-sina-epokgorande-insatser-for-barn-med-typ-1-diabetes

-- Advertisement --